Jokaisen silmien hyvinvointi on erittäin tärkeää sekä työssä viihtymisen että hyvien työtulostenkin kannalta.

Yrityksen kannattaakin panostaa henkilökunnan hyvään työnäkemiseen järjestämällä säännölliset näöntarkastukset, perehtymällä työpisteen ergonomiaan sekä hyviin suojavarusteisiin.

Pitkäkestoinen pääte- ja lähityöskentely vaativat paitsi silmän rengaslihaksen säännöllistä rentouttamista, myös työpisteen ergonomian ja työskentelyrutiinien selvittämistä. Joissakin tapauksissa erityistyölasit ovat välttämättömät. Työlasit tulisi mitoittaa siten, että henkilö näkee niillä vaivattomasti ja tarkasti etäisyyksille, joita päivän mittaan joutuu käyttämään.

Moni työtehtävä sisältää selviä vaurioriskejä, mutta keinot tapaturmien ehkäisemiseksi ovat saatavilla. Hyviin suojalaiseihin sijoittaminen on aina kannattava sijoitus yrityksen ja työntekijän tulevaisuuteen.

Arvioimme yrityksesi työntekijöiden näönhuollon tarpeet näöntutkimuksella. Näin voidaan huomioida eri ammattien erikoistarpeet sekä selvittää ja välttää tulevaisuuden ongelmat ajoissa. Tarjoamme suojalaseja omilla voimakkuuksilla, näyttöpäätelaseja toimistotyöhön ja lisäksi arvioimme työpisteiden ergonomian näkemisen osalta.

Näyttöpääteohje

Erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista näyttöpäätetyössä, osoittaa tuore Työterveyslaitoksen johtama tutkimus. Lukunopeus erityistyölaseilla oli noin 4,5% parempi kuin tavallisilla monitehoilla, mikä vastaa yhden työpäivän aikana yli viittä sivua luettua tekstiä. Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan erityistyölasit maksaisivat itsensä takaisin jopa kolmessa kuukaudessa työn tuottavuuden paranemisena.

Tiedote erityistyolasientutkimuksesta

Varmista työntekijöidesi näönhuolto sopimalla kanssamme ryhmäalennuksista.
kimmo.katajisto@optikko.net

Close
Go top